Da Monkey Drink Recipe

  • 1 oz Kahlua coffee liqueur
  • 1/2 oz creme de bananes
  • 1/2 oz Bailey's Irish cream
Layer the Kahlua and creme de bananes in that order into a shot glass. Top with Bailey's Irish cream, and serve.

Search by Drink Name

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #0-9